нашите услуги

чистење за одржување

основно чистење

Градежно грубо чистење

Градежно фино чистење 

чистење на тепих

живот на живот

одржување на градината

работа за дезинфекција

преглед на болницата

хируршко чистење

Транспортни патувања до 3,5 тони